Roze in Blauw is er voor jou!

Tijdens onze zoektocht naar cijfers omtrent het geweld tegen LHBT+ mensen, kwamen we uiteindelijk in contact met Roze in Blauw van de Politie in Rotterdam. Zij hadden in een interview met NU.nl vertelt dat zij een toename zagen in de hoeveelheid en intensiteit van incidenten.

 

In het vorige artikel hebben we uitgelegd dat cijfers belangrijk zijn in de Nederlandse samenleving, zowel om problemen bloot te leggen als verandering teweeg te brengen. In dit artikel zullen we uitleggen hoe de afgelopen jaren data verzamelt werd, hoe men dat anno 2021 deed en wat Roze in Blauw Rotterdam beter doet. 

Hoe de Politie de afgelopen jaren registreerde

Peter Koop, een journalist, stelde in 2020 in een artikel van de Gaykrant vast dat de registratie van geweld tegenover de regenboog gemeenschap de afgelopen jaren te wensen over liet. Door de Nationale Politie gemaakte keuzes, mogelijk ter verbetering, hebben helaas niet het gewenste effect bereikt.

 

In 2014 is er door de politie een andere werkwijze gekozen om incidenten te registreren en rapporteren. Na dit besluit waren de cijfers van geweldsincidenten tegen de regenboog gemeenschap vanaf 2015 opvallend laag. Zo registreerde men ongeveer 500 incidenten in de jaren 2010 t/m 2013, maar nog maar slechts 185 incidenten vanaf 2015. Dit opvallende grote verschil is nog altijd niet verklaarbaar gebleken.

2019, nog meer achteruitgang

Een andere daling in kwaliteit binnen de registratie deed zich voor in 2019. De Politie besloot toen de cijfers van het anti LHBT+ geweld samen te voegen met de incidenten tegen werknemers met een publieke taak, zoals Agenten en BOA's. 

 

Dus als bijvoorbeeld een agent werd uitgescholden voor “homo”, dan werd dit cijfermatig  gelijk gesteld aan een homo die op straat in elkaar geslagen was om hoe die eruit zag. Dus in de statistieken had men het in dit geval al over 2 incidenten. Dit zorgde ervoor dat de cijfers geen representatief beeld meer gaven van het daadwerkelijke geweld wat plaats vond.

 

Dit zagen we bijvoorbeeld ook terug in Amsterdam waar in 2018 ongeveer 126 incidenten tegen de regenboog gemeenschap hadden plaatsgevonden. Terwijl in 2019 ongeveer 236 incidenten van discriminatie op basis van LHBT+ geweld plaatsvonden. Het is hier niet te achterhalen hoeveel van deze incidenten daadwerkelijk tegen de regenboog gemeenschap gericht waren, of dat deze toename bijvoorbeeld beledigingen tegen agenten betrof. Wat de stijging van de 120 incidenten dus omvat is niet duidelijk.

 

De cijfers van Roze in Blauw Rotterdam

Toen de voorzitter van Roze in Blauw Rotterdam, Iris Bekker, in het nieuws kwam met de mededeling dat zij een trend zagen, namen we direct contact op. 

 

Eind december 2021 volgde een gesprek over de cijfermatige onderbouwing van hun constatering. Het grootste punt dat  kwam uit dat ook uit de cijfers die zij hadden we moeilijk conclusies konden stellen. 

 

Op dit moment heeft de Nationale Politie nog altijd geen goed systeem om het specifieke geweld tegen de regenboog gemeenschap te kunnen registreren. Ook ontbreekt het hen aan voldoende budget om dit aan te passen of om de beschikbare data te laten analyseren.

 

Het is goed om te realiseren dat een organisatie zoals Roze in Blauw bestaat doordat agenten dit vrijwillig doen naast hun reguliere baan. Zo gaan zij naar festivals, bijeenkomsten, staan ze bij Aids-dag, monumenten, zijn ze aanwezig bij prides, geven ze advies aan collega’s binnen de politie, maar vooral ook registeren zij geweld tegen de regenboog gemeenschap. Daarnaast kan je bij hun aangifte doen indien dit nodig is.

Roze in Blauw is een tak van de politie die zich specifiek bezighoud met zaken gerelateerd aan de regenboog gemeenschap.

Sinds een aantal jaar lopen enkele vrijwilligers van Roze in Blauw Rotterdam aan het einde van het jaar alle relevante dossiers door. Op basis hiervan maken zij een interne analyse over het anti LHBT+ geweld. Dit levert cijfers op die zij samenvatten in een schema. Hierdoor kunnen zij in elk geval voor Rotterdam jaarlijks een trend zien. 

 

Goede cijfers vragen echter altijd ook om uitleg hoe deze tot stand zijn gekomen. Ze omvatten namelijk nooit alle incidenten doordat bijvoorbeeld nog altijd veel mensen in de kast leven en er veel sprake is van schaamte. Een deel van deze mensen zal dan ook nooit aangifte doen van een incident. Doen ze dit wel dan zullen ze het LHBT+ aspect weglaten.

 

LHBT Geweld - Melden of aangifte doen?

Als je te maken hebt met LHBT+ geweld, discriminatie of intimidatie kan je altijd een melding doen bij de Politie. Dit kan uiteraard via Roze in Blauw maar ook direct bij de Politie. Met een melding stel je de Politie op de hoogte van een incident, maar zal er in principe nog geen onderzoek ingesteld worden. Het doen van een melding is belangrijk, doordat zo het probleem in kaart gebracht kan worden. Wellicht dat jij namelijk niet de enige bent.

 

Op basis van jouw melding en die van anderen kan de Politie een plan maken om preventief te werk te gaan. Mocht je daarnaast op een later moment nog een melding of misschien zelfs aangifte doen, dan wordt er rekening mee gehouden dat je dit al eerder hebt gedaan.

 

Als je slachtoffer bent geworden van geweld, dan kan je hier aangifte van doen. Als je aangifte doet, dan stel je de politie officieel op de hoogte van wat er is gebeurd. Hiermee geef je aan dat je wilt dat de dader wordt vervolgd voor wat diegene jou heeft aangedaan.

 

Als de Politie over voldoende informatie beschikt zullen ze een onderzoek starten. Op basis van dat onderzoek kan een dader worden aangehouden, verhoord en worden vervolgd. Je kan verder eventueel met een aangifte de schade op een dader verhalen. Daarnaast kan de Politie op basis van je aangifte ook andere acties ondernemen, zoals bijvoorbeeld op bepaalde plekken in jouw wijk vaker surveilleren.

 

Hoe belangrijk is melden?

Zoals we reeds hebben aangegeven is het verzamelen van cijfers belangrijk om het probleem van geweld tegen de regenboog gemeenschap in kaart te brengen. Het melden draagt dus indirect bij aan de veiligheid op langere termijn. Zonder deze cijfers kan men ook de noodzaak niet aantonen en maatregelen nemen om de regenboog gemeenschap te beschermen waar nodig.

 

Roze in Blauw staat dag en nacht klaar om ons te helpen. Wees daarom dan ook niet bang om met hen contact op te nemen. Onze persoonlijke ervaring met hun is dan ook ontzettend positief en wij denken dat jullie dat ook zo zullen ervaren. 


Geschreven door Max Govers en Arjan Spannenburg


Bel Roze in Blauw

088-1691234

 

Je kan hier geheel anoniem een melding doen, maar ook je gegevens achter laten zodat men contact kan opnemen.