BLIND LOVE

CONSIDERATION

SURRENDER

TRUSTOver BLIND LOVE

Overwegen, overgeven, vertrouwen. Het zijn de werkwoorden van de liefde. Elkaar 100 procent kennen is een illusie. Liefde is rekening houden met elkaar en imperfecties accepteren. Is zoeken naar nog beter altijd de beste optie?

Overweging: Hoe voelt het? Hoe resoneert het? Ga ik het aan?

Overgaven: Kwetsbaar en geblinddoekt met de sleutel naar de liefde in je hand.

Vertrouwen: Op jezelf en op de ander die jij de sleutel tot je hart hebt gegeven.

About BLIND LOVE

Consideration, surrender, trust. They are the verbs of love. Knowing each other a 100 percent is an illusion. Love is taking each other into consideration and accepting each others imperfections. Is searching for something even better the best option?

Consideration: how does it feel? How does it resonate? Am I going to take it on?

Surrender: Vulnerable and blindfolded with the key to love in your hand.

Trust: In yourself and in the other whom you have given the key to your heart.