COMPELLED

Important notice :

COMPELLED is presented on the floor and can actually be stepped on.

The series is printed on a carpet of 140x90 cm

 Over COMPELLED

Onder druk gezet, gedwongen en machteloosheid. Je ontdek ineens dat je in een situatie bent gekomen waar mensen over je heen lopen alsof je niet bestaat. Het is dan lastig om je niet gedwongen te voelen. De normen die anderen hebben bepaalt, zetten je vast, waardoor je niet anders kunt dan opstaan en keihard vechten ... of ten onder gaan.

 

About COMPELLED

Pressured, coerced and powerless. You suddenly discover that you have gotten yourself into a situation where people walk all over you as if you don't exist. It is then difficult not to feel compelled. The standards that others have set put you in a fixed position, leaving you no choice but to stand up and fight hard ... or fall down.