ESTRANGEDEnglish

After Arjan started a new job, he talked to one of his new colleagues about his work as a photographer. 
 
"I have nothing against gay people, as long as I don't see it."
 
For a moment Arjan could not believe his ears. A fierce discussion followed, this colleague apparently had a hard time when he saw two men walking hand in hand or kissing. 
 
The comment touched him deeply, because of this type of colleagues he had waited so long before coming out of the closet. His former manager also indicated that he had problems with homosexuality and the art that Arjan produced because of its homosexual character. These situations, the remarks and the many incidents against homosexuals, have haunted the back of Arjan's mind for a long time. Today, in his opinion, too many people still limit others in developing their full potential on the basis of gender, sexuality or origin.

 


In the first months of 2020, Arjan noticed how many hate-related incidents based on discrimination took place. He had expected the acceptance and tolerance of minorities to improve over the years. Instead, he saw that more and more boys and men around him were letting their sexuality fade into the background at various times. Sometimes by not walking hand in hand together at certain places, by avoiding a train station where there had been incidents before or by wearing different clothes because it might irritate others. This inspired Arjan to make ESTRANGED.
 


He made a series of photos in which we see young people in different vegetation. He made this choice because every person grows up in a different home. The models are present in the image but at the same time they are pushed into the background. Often the focus is not on the eyes as we are normally used to. Instead, the focus is on the hands and the vegetation with which they connect as a symbol of the environment in which they grow up. These young people often radiate a strength but are vulnerable at the same time. 
 
They grow up in a world where people say they are accepted...

Nederlands

Nadat Arjan was begonnen met een nieuwe functie, sprak hij met één van zijn nieuwe collega's over zijn werk als fotograaf. 
 
"Ik heb niets tegen homo's, zolang ik het maar niet zie."
 
Even kon Arjan zijn oren niet geloven. Een heftige discussie volgde, deze collega had het er blijkbaar moeilijk mee als hij twee mannen hand in hand zag lopen of zag zoenen. 
 
De opmerking raakte Arjan diep, juist mede door dat soort collega’s had hij zo lang gewacht met uit de kast komen. Ook zijn toenmalige leidinggevende liet blijken dat die moeite had met homoseksualiteit en de kunst welke Arjan maakte vanwege het homoseksuele karakter ervan. Dit soort situaties, de opmerkingen en de vele incidenten tegen homo's, hebben een lange tijd rondspookt in Arjan's achterhoofd. Vandaag de dag beperken volgens hem nog steeds te veel mensen anderen in het ontwikkelen van hun volledige potentieel op basis van geslacht, seksualiteit, gender of afkomst.

 

In de eerste maanden van 2020 viel het Arjan op hoeveel haat-gerelateerde incidenten op basis van discriminatie plaats vonden. Hij had juist verwacht dat de acceptatie en tolerantie van minderheden in de loop van de jaren zou verbeteren. In plaats daarvan zag hij dat steeds meer jongens en mannen om hem heen hun seksualiteit op verschillende momenten naar de achtergrond lieten verdwijnen. Soms door op sommige plekken maar even niet samen hand in hand te lopen, door een treinstation waar eerder incidenten waren te vermijden of door toch maar andere kleding aan te trekken omdat het anderen mogelijk kon irriteren. Dit inspireerde arjan om ESTRANGED te maken.
 
Hij maakte een serie foto's waarin we jonge mensen zien in verschillende begroeiingen. Deze keuze maakte hij omdat elk mens in een andere omgeving opgroeit. De modellen zijn aanwezig in het beeld maar tegelijkertijd worden ze naar de achtergrond gedrukt. Vaak ligt de scherpte dan ook niet op de ogen zoals we gewend zijn. Juist ligt dit op de handen en de omgeving waarmee ze zich verbinden als symbool voor de omgeving waarin ze opgroeien. Deze jonge mensen stralen veelal een kracht uit maar zijn tegelijkertijd kwetsbaar. 
 
Ze groeiend op in een wereld waarin mensen zeggen dat ze geaccepteerd worden...


Presentatie ESTRANGED, Expositie "People and Survival" in Nigeria, Estranged Cultuur fonds almere en Estranged bij Pan Amsterdam