INGRAINEDOver INGRAINED

Moe, op. Na een lange dag van verplichtingen ben je thuis, masker af en alleen met je gedachten. Ontdaan van alle pretenties en verwachtingen Jouw kern zichtbaar en kwetsbaar. Dit ben jij in je puurste vorm. Niet eenzaam. Niet inhoudsloods. Maar moe. Op.

About INGRAINED

Tired, empty. After a long day of obligations you are home, mask off and alone with your thoughts. Stripped of all pretensions and expectations Your core visible and vulnerable. This is you in your purest form. Not lonely. Not contented. But tired. Empty.