JOHANNES DE DOPEROver JOHANNES DE DOPER

Johannes de Doper weerspiegelt voor mij de voortdurende dialoog tussen kunst, geloof en de menselijke ervaring. Zijn verhaal wordt steeds opnieuw door kunstenaars gebruikt en toont de relatie tussen kunst, religie en zelfs homoseksualiteit. Uit de verschillende interpretaties door de eeuwen heen zien we dan ook dat Johannes de Doper een uniek venster bood aan kunstenaars om op een veilige manier zichzelf en de wereld te verkennen.

About JOHANNES DE DOPER

John the Baptist reflects for me the ongoing dialogue between art, faith, and the human experience. His story is continually revisited by artists and illustrates the relationship between art, religion, and even homosexuality. From the various interpretations throughout the ages, we see that John the Baptist provided a unique window for artists to safely explore themselves and the world.