KISS GOODBYEOver KISS GOODBYE

Afscheid nemen van een dierbare, je overgeven aan het onvermijdelijke. Afgesloten van de omgeving met al je liefde gevangen in een bosje bloemen. Het complete radeloze gevoel die je ervaart bij het verlies van een geliefde.

About KISS GOODBYE

Saying goodbye to a loved one, surrendering to the inevitable. Cut off from the environment with all your love captured in a bunch of flowers. The complete desperate feeling you experience at the loss of a loved one.