PERSISTANCEOver PERSISTANCE

Verlaten door je familie, vrienden en misschien wel door jezelf door de ontdekking dat je op jongens valt. Laat meningen in de wereld je niet vastbinden op een stoel. Ontdoe jezelf van het masker dat jou je woord ontneemt en onthul je echte zelf. Houd vol jongen, we kennen je angst, je bent niet alleen.

About PERSISTANCE

Abandoned by your family, friends and maybe even yourself by discovering that you are into boys. Don't let opinions in the world tie you down to a chair. Rid yourself of the mask that deprives you of your word and reveal your true self. Hang in there kid, we know your fear, you are not alone.