RELIANT

REJOICE

ENTRUSTMENT

REFRAINED

RELAINT

RECONNECTIONNederlands

Herken je dat? Het gevoel dat je met je kop tegen de muur staat? Alleen op de wereld terwijl je probeert jezelf overeind te houden. Dit gevoel had Arjan vroeger regelmatig, en was zijn inspiratiebron voor het maken van RELIANT.

 

Arjan liep rond met een paar ideeën om zijn gevoel te visualiseren. Maar er ontbrak iets. Pas toen hij Dave fotografeerde voor een project van de fotoacademie, vielen de puzzelstukjes op hun plek.

 

Tijdens het project kwam Arjan veel over Dave te weten. Zo vertelde Dave dat hij net als Arjan militair wilde worden. Hij startte met de AMO (algemene militaire opleiding). Dave moest toen nog uit de kast komen en merkte dat dit binnen defensie nog niet zo makkelijk ging. Daarom stopte hij met de opleiding.

 

Voor Arjan was dit een herkenbare situatie. Hij werkte al een lange tijd bij defensie toen hij daar open werd over zijn geaardheid. Hij heeft net als Dave het gevoel gehad met zijn kop tegen de muur te staan. Met alleen zichzelf om aan vast te houden. Het was dan ook zonder twijfel dat hij graag met Dave wilde samenwerken om dat gevoel vast te leggen.

 

Wat er ook gebeurt in het leven, hoe lastig het soms ook kan zijn, je kunt altijd op jezelf terugvallen. Daar schuilt eenzaamheid in maar is tegelijkertijd een vorm van kracht.

 

Het podium van het destijds leegstaande oude theater in Hengelo, fungeerde tijdelijk als theater des levens. Arjan werkte er naast RELIANT ook aan enkele andere beelden.

Arjan Spannenburg's contemporary kunstwerken zijn te koop via ZERP Galerie in Rotterdam, Nederland. Zie zerp.nl voor beschikbare kunstwerken, specificaties en prijzen.


English

Do you recognize this? The feeling that your are standing with your head against a wall? Alone in the world while trying to keep yourself standing. Arjan used to have this feeling regularly and it became his inspiration for making RELIANT.

 

Arjan ran around with a few ideas to visualize his feeling. But something was missing. It wasn't until he photographed Dave for a project at the photo academy that the pieces of the puzzle fell into place.

 

During the project, Arjan learned a lot about Dave. Dave told him that he wanted to be a soldier, just like Arjan. He had started with the basic military training, but Dave still had to come out of the closet. He noticed that this was not so easy within the Armed Forces and therefore had stopped the training.

 

For Arjan this was a recognisable situation. He had been working for the military for a long time when he became open about his sexual orientation. Just like Dave, he had the feeling of standing with his head against the wall. With only himself to hold on to. So it was without a doubt that he was eager to work with Dave to capture that feeling.

 

No matter what happens in life, no matter how difficult it can be at times, you can always fall back on yourself. Therein lies loneliness but at the same time is a form of strength.

 

The stage of the an empty old theater in Hengelo, acted temporarily as theater of life. Besides RELIANT, Arjan also worked there on some other images.

Arjan Spannenburg's contemporary artworks can be purchased via ZERP Galerie in Rotterdam, The Netherlands. Please see zerp.nl for available artworks, specifications and prices.