SAINT SEBASTIANOver SAINT SEBASTIAN

Kwetsbaarheid, iets wat we allemaal ervaren. Tijdens het opgroeien denken we onkwetsbaar te zijn, terwijl het tegendeel eerder waar was. Het gevolg zijn wijze lessen en ontwikkelingen die ons hebben gevormd tot één sterk individu.

About SAINT SEBASTIAN

Vulnerability, something we all experience. While growing up, we think we are invulnerable, when in fact the opposite was true. The result is wise lessons and developments that have shaped us into one strong individual.