SECLUDEDOver SECLUDED

Zijn wie je bent, puur en eerlijk. Dat is voor jongens die uit de kast komen niet vanzelfsprekend. Omdat het niet kan, niet mag, en niet hoort. Afzonderen en onzichtbaar zijn lijkt het pijnlijke antwoord. Er zijn, en ook weer niet. Kwetsbaar, naakt, neergeslagen ogen. Contact met hem lijkt niet mogelijk. Hij is afgezonderd.

About SECLUDED

Being who you are, pure and honest. This is not automatically natural for boys coming out of the closet. Because it can't be done, it's not allowed, and it's not supposed to be done. Isolation and invisibility seem to be the painful answer. To be there, and also not to be there. Vulnerable, naked, downcast eyes. Contact with him seems impossible. He is isolated.