SENTIENTOver SENTIENT

Waarnemen en beslissen op basis van je gevoel maar altijd met een beetje twijfel in de achtergrond. Want soms kan je gevoel je ook voor de gek houden. Wat geef je vrij van jezelf aan anderen en welke dingen hou je bij jezelf, veilig opgesloten? Wellicht herken je dat gevoel wel, bij de een voel je je meer op je gemak dan bij de ander. Zo vertel je je vrienden meer over jezelf dan een onbekende op straat.

About SENTIENT

Observe and decide based on your feelings but always with a little doubt in the background. Because sometimes your feelings can also fool you. What do you release of yourself to others and which things do you keep to yourself, safely locked away? Perhaps you recognise that feeling, with some people you feel more at ease than with others. So you tell your friends more about yourself than a stranger on the street.