THE OBSERVEROver THE OBSERVER

Waarnemen vanuit de stilte. Het licht aanschouwen vanuit het donker. Niet nieuwsgierig met het oog op meer weten. Maar oordeel loos en zonder vragen kijken wat er gebeurt. Als een vlieg op de muur. Empathisch observeren.

About THE OVERSERVER

Observing from the silence. Observing the light from the dark. Not curious with a view to knowing more. But without judgment or questions, watching what happens. Like a fly on the wall. Observing empathically.