TOUCH ME 2

INCLINATION

TENDENCY

VELLEITY

INCLINATIONOver TOUCH ME 2

Op zoek naar je eigen seksualiteit en het ontdekken van de ander. Daar is geen script voor, de verbinding ontvouwt zich. Twee jongens, een studio en een vrijwel onzichtbare fotograaf. Het gevolg: een puur en oprecht opgaan in elkaar door twee jongens die elkaar niet kennen. Wat vind jij prettig? Waar ligt jouw grens? Hoe ben je kwetsbaar zacht en sterk tegelijk?

About TOUCH ME 2

Looking for your own sexuality and discovering the other. There is no script for that, the connection unfolds. Two boys, a studio and an almost invisible photographer. The result: a pure and sincere absorption in each other by two boys who do not know each other. What do you like? Where is your boundary? How can you be vulnerable, soft and strong at the same time?