Copyright on photos

Hoe zit het nou met auteursrecht op foto's? DuPho, de Nederlandse vakvereniging voor fotografen, heeft een handig document gemaakt voor alle makers en gebruikers van fotografie.

De 10-geboden

1. Respecteer het auteursrecht op foto's.

 

2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.

 

3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.

 

4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.

 

5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.

 

6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.

 

7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.

 

8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.

 

9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.

 

10. Geef de fotograaf altijd een bewijs van publicatie.

What about copyright on photographs? DuPho, the Dutch professional association for photographers, has created a handy document for all creators and users of photography.

The 10 commandments

1. Respect copyright on photographs.

 

2. Always ask permission from the photographer if you want to use a photograph.

 

3. Do not trust anyone who claims that he can give permission. Only the photographer can give

permission for the use of his photographs.

 

4. Make sure that there can be no misunderstanding about the way the photo is used and the agreed

fee.

 

5. Only use a photograph for the agreed purposes.

 

6. Always try to find the photographer of the photo you wish to use. Do not use a photo when you do

not know who made it.

 

7. Always state the photographer’s name next to his photo.

 

8. Do not change, crop or cut a photo without permission of the photographer.

 

9. Watch out for the rights of third parties. Also ask their permission before using the photo.

 

10. Always give the photographer a copy of the publication.


Check the handout (Dutch only)