OUTCAST


Over OUTCAST

"OUTCAST" is een intrigerend kunstwerk dat de grenzen van sociale conformiteit en individualiteit verkent. Het toont een figuur die zich buiten de norm lijkt te bevinden, met symbolen van afwijzing en isolement om hem heen.

Door middel van dit werk nodigt Arjan het publiek uit om na te denken over thema's als uitsluiting, diversiteit en de zoektocht naar identiteit in een samenleving die vaak gericht is op conformiteit.