RECIPROCATION

1st Price Morepixx 2020 + Sly Hands Memorial Awards

Nederlands

Fetisj is meer dan platte en oppervlakkige seks. Het gaat niet om elkaar overheersen maar om overgave en respect. Interactie in plaats van onderdrukking. Op dit prijswinnende beeld laten beide dansers kracht en controle zien. Niemand is de baas. Er is wederzijds vertrouwen. Wederkerigheid.

English

Fetish is more than flat and superficial sex. It is not about dominating each other but about surrender and respect. Interaction rather than oppression. On this award winning image, both dancers show power and control. No one is in control. There is mutual trust. Reciprocity.