RESTRAINT


Over RESTRAINT

In het schemergebied van emotie en zelfbeheersing vindt een stille dans plaats. Twee zielen, elk gevangen in hun eigen strijd, vinden elkaar in een moment van onuitgesproken begrip. Hun blikken nooit kruisend, hun lippen verzegeld met ongezegde woorden, spreken hun lichamen een taal van compassie en wederzijdse beperking. Hun aanraking is zacht, maar de grip is stevig; een paradox van de behoefte om vast te houden en toch vrij te laten. ‘RESTRAINT’ is een portret van de complexe harmonie tussen twee krachten: de menselijke behoefte aan verbinding en de even sterke drang naar individuele vrijheid.