ESTRANGED nu ook onderdeel van de KB | Nationale Bibliotheek

Entree van de KB Nationale Bibliotheek waar het boek ESTRANGED ook in is opgenomen. KB staat voor Koninklijke Bibliotheek.

Eindeloze rijen aan boeken, van oude klassiekers tot onbekende reisgidsen. Allemaal te vinden in de KB Nationale Bibliotheek die deze boeken net als kranten en tijdschriften bewaart. Zo archiveren zij deze voor de generaties van de toekomst. Ook onze website en het boek ESTRANGED zijn daar nu gearchiveerd. Daarom zijn we langs gegaan om te kijken wat de KB nou zo uniek maakt.

Wat doet de KB | Nationale Bibliotheek

Ruim 120 kilometer aan onder meer proefschriften, boeken, kranten, plattegronden en tijdschriften, allemaal gearchiveerd en opgeslagen. En dan is er nog de hele gedigitaliseerde en born digital-collectie. Het doel van de KB is dan ook het verzamelen en behouden van al dit geschreven erfgoed om zo terug te kunnen blikken op het verleden. In 1798 is de KB opgericht met het doel om publicaties in en over Nederland beschikbaar te maken voor de gehele bevolking. De KB verbindt mensen met woorden om bij te dragen aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. 

 

Bijna alle andere Nationale Bibliotheken in Europa verplichten uitgevers of de schrijvers van boeken om een of meer exemplaren in te sturen. Je kan er in Nederland zelf voor kiezen of je een boek bij de KB aflevert. Dit geldt voor alle soorten boeken, met of zonder ISBN nummer. Wel krijg je bij het aanvragen van een ISBN nummer voor je boek automatisch een e-mail van de KB met de vraag of je een exemplaar van jouw werk wilt doneren.

 

Naast fysieke boeken en andere media, zoals kranten en tijdschriften, die ingestuurd kunnen worden, is de KB ook druk bezig de collectie te digitaliseren en digitaal te verzamelen. In 2000 is de KB begonnen met het digitaliseren van het archief. Sindsdien slaat men bij voorkeur ook de digitale versies van boeken en andere documenten op. Dit heeft als voordeel dat het archiveren makkelijker wordt, maar het bespaart ook een hoop fysieke ruimte. Verder zorgt het ervoor dat publicaties voor onderzoekers en gebruikers makkelijker doorzoekbaar zijn.

Medewerker van de KB Nationale Bibliotheek is bezig de boeken schoon te maken.

Een medewerker van de KB is bezig de boeken schoon te maken.

Het aanbieden van ons boek bij de KB | Nationale Bibliotheek

Vorig jaar kwamen we in contact met de KB omdat de bibliotheek vroeg of onze website in haar webarchief opgenomen mocht worden. In oktober hadden we opnieuw contact nadat we dus de geautomatiseerde e-mail van de KB kregen. Wij hadden tenslotte voor ons boek ESTRANGED een ISBN aangevraagd. Onze nieuwsgierigheid was gewekt en daarom hebben wij gevraagd of we ons boek persoonlijk mochten aanbieden. 

 

Begin februari was het dan zo ver. Het boek ESTRANGED vertrok vanuit Almere naar zijn plekje in de collectie van de KB. De boeken die aangeleverd worden bij de KB, worden gesorteerd bij het depot. Daar maakt de KB een beschrijving van het boek en wordt bekeken hoe dit wordt gearchiveerd. Er wordt aangegeven uit hoeveel bladzijden het boek bestaat, hoe groot het is, waar het over gaat en hoe groot de oplage is. In ons geval bestaat ESTRANGED uit een oplage van 500 stuks en daarom wordt die opgenomen in de “bijzondere collecties”. Dat betekent dat het boek niet uitgeleend zal gaan worden, maar alleen ter inzage is in het KB.

 

Leeszaal van de KB Nationale Bibliotheek.
Hal met leeszalen in de KB Nationale Bibliotheek waar ook het boek ESTRANGED te vinden zal zijn.
Het depot van de KB Nationale Bibliotheek met de verzameling van boeken, tijdschriften en andere documenten. Hier wordt het boek ESTRANGED ook in opgenomen.

Hoelang blijft een boek bewaard bij de KB | Nationale Bibliotheek

De KB ontvangt jaarlijks vele publicaties en documenten die er gearchiveerd worden. Helaas voldoet de huidige plek aan het Prins Willem Alexanderhof (naast Station Den Haag Centraal) niet meer aan de kwaliteitseisen voor veilige bewaaromstandigheden. Daarom wordt er de komende jaren in Midden-Delfland een nieuw, vrijwel geheel geautomatiseerd depot gebouwd met een robotinstallatie. Daar worden de publicaties  dan opgeslagen in een zuurstofarme omgeving, zodat de publicaties duurzamer bewaard kunnen worden. 

 

De KB verwacht dat de grote verhuizing vanaf 2026 plaats zal gaan vinden. In de aanloop daarop worden alle boeken op dit moment schoongemaakt. Om deze operatie voor elkaar te krijgen, werken er nu personeelsleden in witte stofjassen met lange stofzuigerslangen in het depot. Per halve dag maken zij zo’n 14 meter boeken

Voordeel aanbieden bij de KB | Nationale Bibliotheek

Je werk aanbieden aan de KB heeft trouwens ook een voordeel voor je auteursrecht. Vooral voor digitale documenten is dat handig, want door het insturen is namelijk direct aantoonbaar dat jij de auteur bent. Mocht iemand dan op een later moment jouw werk kopiëren of stelen, dan kun jij makkelijk aantonen dat je de auteur bent die de tekst als eerste heeft geschreven. Dat voorkomt dan later weer gedoe om je auteursrecht te bewijzen.