PISS CHRIST door Andres Serrano

PISS CHRIST is een kunstwerk dat door  Andres Serrano is gemaakt. Het is een controversieel en provocerend kunstwerk dat in 1987 voor het eerst werd tentoongesteld in de Stux Gallery in New York. Het kunstwerk is gemaakt van een glazen vat gevuld met urine (mogelijk van Andres Serrano zelf) waarin een klein plastic kruisbeeld is ondergedompeld. Het is een kunstwerk dat heel veel kritiek en controverse opgewekt heeft vanwege de combinatie van religieuze symboliek en de gebruikte materialen. Uiteraard heeft de kunstenaar bewust gekozen voor de titel, omdat hij daarmee de kijker stuurt.

 

Het idee can Serrano achter PISS CHRIST was om de relatie tussen religie en het menselijk lichaam te onderzoeken. Het kruisbeeld is een veelvoorkomend religieus symbool, en de urine symboliseert het menselijk lichaam en alles wat daarmee samenhangt. Door deze elementen samen te voegen, wilde Serrano de vraag oproepen hoe religie en de menselijke ervaring met elkaar verbonden zijn.

 

Het kunstwerk heeft destijds echter veel kritiek gekregen vanwege de manier waarop het kruisbeeld wordt gepresenteerd. Ook vandaag de dag krijgt het echter nog steeds veel kritiek vanuit de vooral Christelijke hoek. Sommige mensen beschouwen het kunstwerk als blasfemisch en respectloos tegenover het christendom, veelal omdat zij het kruisbeeld als heilig symbool zien. De combinatie van de gebruikte materialen, urine en kruisbeeld, worden door hen dan ook als zeer ongepast en beledigend ervaren.

Hoewel vrijheid van meningsuiting als een groot goed gezien wordt, is het kunstwerk PISS CHRIST is inmiddels meerdere malen aangevallen en vernield door boze demonstranten die het kunstwerk als een aanval op het christendom beschouwden.

  • 1989: Twee tieners vernielden een exemplaar van het werk tijdens een tentoonstelling in het National Gallery of Victoria in Melbourne, Australië.

  • 2007 : Neo-Nazis ransacked a Serrano show in Sweden.
  • 2011: Demonstranten vernielden een exemplaar van het werk tijdens een tentoonstelling in Avignon, Frankrijk. Het werk werd beschadigd met hamers en de tentoonstelling werd uiteindelijk gesloten vanwege de aanvallen.

  • 2017: Het werk werd beschadigd tijdens een tentoonstelling in het National Museum of Contemporary Art in Boekarest, Roemenië. Het werk werd aangevallen door een groep orthodoxe activisten die protesteerden tegen de tentoonstelling van "immorele" kunst.

 

Hoewel PISS CHRIST dus veel controverse heeft opgeroepen, is het ook een belangrijk voorbeeld van de vrijheid van meningsuiting en de rol van kunst in het uitdagen van mensen hun overtuigingen. Kunstenaars hebben vaak de taak om de samenleving uit te dagen en mensen te dwingen om na te denken over hun overtuigingen, normen en waarden. Dit kan soms natuurlijk leiden tot conflicten en controverses, maar het is ook een essentieel onderdeel van onze democratische samenleving.

 

In de jaren sinds PISS CHRIST voor het eerst werd tentoongesteld, is het kunstwerk uitgegroeid tot een iconisch voorbeeld van de kracht van kunst om mensen te dwingen na te denken over moeilijke en controversiële onderwerpen. DIt is overigens iets waar Andres Serrano in veel van zijn projecten zeer getalenteerd is. PISS CHRIST blijft daarom een belangrijk voorbeeld van de kracht van kunst om mensen te confronteren met ongemakkelijke waarheden en wereldbeelden.

 

Zo dwingt kunst de kijker onder andere tot nadenken over de rol die religie en symboliek in ons leven speelt.