Prideweek - Moet dat nou?

LHBT+ evenementen, ze zijn nog steeds tot op de dag van vandaag noodzakelijk. Toch lijkt er in de loop der jaren een steeds groter tegengeluid te zijn ontstaan tegen zowel de organisatie als datgeen waar ze voor staan. Er is een verandering gaande, maar waar dit toe gaat lijden dat blijft de grote vraag.

 

De Amsterdam Canal Parade, het internationale symbool van de Nederlandse acceptatie, wordt door een steeds groter gedeelte van de LHBT+ gemeenschap met gemixte gevoelens ontvangen. Het heeft zowel een positief effect door de vergrootte de zichtbaarheid, als een negatieve kant door de commercialisering van de regenbooggemeenschap. Iets waar verschillende belangengroepen al langer bang voor waren. Daarnaast worden pride evenementen zoals de Amsterdam Canal parade veelal door één partij bestuurd. Een orgaan die alle keuzes maakt  omtrent de activiteiten en de gehele aankleding van het evenement. Dit zorgt ervoor dat ondanks dat het evenement voor acceptatie staat, de drempel om eraan mee te doen als organisatie of klein bedrijf ontzettend hoog is.

 

Dit zijn verschillende kritiek punten die onderhand zelfs de aandacht hebben getrokken van onder andere de gemeente Amsterdam. Zij zijn zelfs een onderzoek gestart om te kijken hoe dit in de toekomst veranderd zou kunnen worden. Vraagstukken waar ze niet alleen in Amsterdam mee kampen maar in heel Nederland. Bij vele LHBT+ evenementen bestaat het idee dat het anders moet, de noodzaak voor deze evenementen in zulke onstuimige tijden is overduidelijk. Hoe dat moet blijft met een duidelijke toename van de polarisatie in onze samenleving een grote vraag.

 

Een ander goed voorbeeld van een evenement dat zijn uiterste best doet om inclusief te zijn voor de LHBT+ gemeenschap op een vooruitstrevende manier is Milkshake. Milkshake is een festival voor iedereen, waarbij de nadruk wordt gelegd op inclusie en acceptatie. Iets wat ons ook duidelijk opviel toen we daar foto’s gingen maken. We kregen toen namelijk de feedback van de organisatie dat ze ontzettend geïnteresseerd waren in beelden die de nadruk legde op de diversiteit van de bezoekers. Van zowel gekleurde mensen tot transgenders alle diversiteit zou gevierd moeten worden.

 

Dit is een goede ontwikkeling laat hier geen twijfel over bestaan. Toch zorgt dit ook voor een interessant effect. De grootste groep bezoekers van Milkshake lijkt namelijk de witte homoseksuele man. Met de wil om juist de diversiteit van de festival bezoeker te laten zien en daar de nadruk op te leggen, krijg je dan niet een geforceerd perspectief? Dit zou bijvoorbeeld de vraag kunnen oproepen of datgeen wat je ziet op sociale media van het LHBT+ evenement, wel representatief is voor datgeen wat er werkelijk rondliep en wat vinden we daar van? 

 

De vraag die bij ons nu leeft is dan ook hoe LHBT+ evenementen er in de toekomst uit moeten gaan zien. Wie gaan die organiseren en hoe zorgen we er als regenbooggemeenschap voor dat deze evenementen laagdrempeliger worden? Alleen dan kan iedereen die zich hard maakt voor de veiligheid en toekomst van de LHBT+ gemeenschap ook daadwerkelijk deelnemen.

 

Foto's LHBT+ events