The making of - SAINT SEBASTIAN

English below

Regen, mistig, koud en zomer, 13 juli 2021.

 

Hoewel ik verwacht had om op deze dag lekker weer te hebben voor een fotoshoot, bleek dat dus een beetje tegen te vallen. De ochtend begon mistig en druilerig en nadat ik Ricardo (assistent) en Max (model) had opgehaald was het weer nog niet veel beter. Dit mag de pret echter nooit drukken, want uiteindelijk gaat het om het concept. Deze wordt alijd ingevuld met invloeden van buitenaf, de truc is alleen om ervoor te zorgen dat deze het beeld versterken. 

 

In het beeld welke ik wilde maken is kwetsbaarheid is een belangrijk element, mede omdat het iets is wat we allemaal wel in meerdere of mindere mate ervaren. Max zou zich deze morgen in elk geval ook kwestbaar gaan voelen. Al zou iedereen dat denk ik wel hebben als je vrijwel naakt, vastgebonden op een afgelegen plek aan een boom zou staan.

 

Eenmaal op zijn plek en terwijl Ricardo de lampen had bijgesteld konden we aan de slag. Na een eerste reeks foto's werd Max toch een beetje ongemakkelijk. Achter hem hoorde hij namelijk de stemmen van een groepje kinderen. Niet veel later kwamen er uit de bosrand stuk voor stuk padvinders gelopen. Veel meer dan om de situatie lachen en zichzelf er aan over geven kon Max niet. Gelukkig waren de padvinders vooral druk met hun eigen speurtocht en merkte ze nauwelijks onze aanwezigheid op.

 

Elk project waar ik aan werk heeft uiteindelijk zo zijn eigen aanleiding, anekdotes en vooral ook leuke verhalen tijdens het maken. Maar het plezier om samen te werken aan een mooi beeld is het belangrijkste. Dat geeft namelijk een stuk energie mee aan het kunstwerk wat er aan bijdraagt dat anderen er later weer kracht uit kunnen halen.

 

Van 14 tot en met 21 november hangt het eindresultaat, SAINT SEBASTIAN, op PAN Amsterdam bij Zerp Galerie (stand 130).

 

 

Rain, foggy, cold and summer 13 July 2021.

 

Although I had expected to have nice weather for a photo shoot on this day, it turned out to be a bit disappointing. The morning started out foggy and drizzly and after I picked up Ricardo (assistant) and Max (model) the weather had not improved much. However, this should never spoil the mood, because in the end it is all about the concept. The concept is always filled with influences from outside, the trick is just to make sure that they strengthen the image. 

 

In the image I wanted to make, vulnerability is an important element, partly because it is something we all experience to a greater or lesser degree. Max would also feel vulnerable this morning. Though I suppose anyone would feel that way if you were standing almost naked, tied to a tree in a remote spot.

 

Once in place and while Ricardo had adjusted the lights, we could get to work. After the first series of photos, Max became a little uneasy. Behind him he heard the voices of a group of children. Not much later, one by one scouts came out of the woods. Max could not do much more than laugh at the situation and surrender to it. Luckily, the scouts were mainly busy with their own scavenger hunt and hardly noticed our presence.


Every project I work on has its own reason, anecdotes and especially funny stories during the making. But the pleasure of working together on a beautiful image is the most important thing. That gives a part of energy to the work of art, which contributes to others gaining strength from it later on.

 

The final result, SAINT SEBASTIAN, will be on display at PAN Amsterdam from 14 to 21 November at Zerp Galerie (stand 130).

 


«   »

Add comment

Comments

There are no comments yet.